Pozivamo studentkinje i studente treće i četvrte godine kao i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu da učestvuju u programu „Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu“ koji se realizuje u saradnji sa organizacijom Pravni skener https://www.pravni-skener.org/

Od marta 2020. godine zbog pojave virusa COVID19 odlaganje, transport i uništavanje medicinskog otpada je otvorilo brojne probleme u oblasti zaštite životne sredine. Prema propisanoj kategorizaciji maske, rukavice, skafanderi, viziri i druga zaštitna oprema koja se koristi u zdravstvenim ustanovama za lečenje pacijenata obolelih od COVID19 spada u medicinski otpad. Od početka pandemije medicinski otpad se bitno uvećao zbog čega je bilo neophodno da zdravstvene ustanove prilagode postupak njegovog odlaganja, transporta i uništavanja. Prema Agenciji za zaštitu životne sredine u prethodnom periodu na dnevnom nivou je bilo 1,5kg medicinskog otpada po bolničkom krevetu (http://rtv.rs/sr_lat/drustvo/radovic-oko-1-5-kg-medicinskog-otpada-dnevno-po-pacijentu_1126929.html).

Ukoliko ste zainteresovani za pitanja kao što su veća odgovornost javnog sektora u sprovođenju javnih nabavki radi veće transparentnosti, smanjenja korupcije i zaštite životne sredine pozivamo vas da nam se pridružite i prijavite za učešće u programu „Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu.“

Program je sastavljen iz dva dela. Prvi deo čini online obuka (tri nedelje, četvrtkom od 17:00 – 18.30 časova) a drugi deo predstavlja prikupljanje podataka putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od strane studenata koji su završili obuku.

Studenti će dobiti sertifikat o učešću.

Prijave slati do srede 4. novembra na mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

Prijava treba da sadrži ime i prezime i broj indeksa.