Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je došlo do nepredviđene promene u rasporedu predavanja za 17. i 18. mart 2017.

Umesto sudije Dragiše Slijepčevića, u petak, 17. marta, će pet časova predavanja iz oblasti Porodičnog prava održati prof. dr Nebojša Šarkić, počev od 16 sati, a u subotu, 18. marta, će pet časova predavanja održati Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, iz oblasti Građansko procesnog prava, počev od 9 sati, a od 14 sati, takođe 18 marta, će pet časova predavanja održati Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, iz oblasti privrednih sporova, počev od 14 sati.

Hvala na razumevanju.

Rukovodilac Pripremne nastave