Advokatska kancelarija „Vidović“ ističe nameru da primi u kancelariju 2 (dva) advokatska pripravnika, diplomirana pravnika, radi angažovanja u kancelariji i obavljanja pripravničkog staža.

Advokatska kancelarija „Vidović“ ima sedište u Beogradu, u ul. Braće Jugovića br. 3/8, a pretežno se bavi privrednim pravom i to prevashodno:

  • Korporativno pravo;
  • Radno pravo;
  • Sportsko pravo;
  • IT i digitalno pravo;
  • Pravo intelektualne svojine;
  • Poresko pravo;
  • Prava na nepokretnostima;
  • Farmaceutsko pravo;

Sa druge strane, kandidati bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Završen pravni fakultet u Republici Srbiji;
  • Spremnost da rade, da uče i da se prilagođavaju i poslu i ljudima;

Mole se kandidati zainteresovani za obavljanje pripravničkog staža da svoj CV i motivaciono pismo pošalju na email: office@vidovic.rs.

Sve detalje o nama i našem radu kandidati mogu pogledati i na našem oficijalnom web sajtu: www.vidovic.rs