Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I održaće se online 12.04.2021. godine sa početkom u 9 h.

Prijavu je potrebno izvršiti putem elektronske forme za prijavu koja se nalazi u nastavku obaveštenja najkasnije do 17 h, 11.04.2021. godine.

Elektronska prijava