Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se online 09.04. 2021. godine od 11 h.

Prijavu je potrebno izvršiti putem elektronske forme za prijavu koja se nalazi u nastavku obaveštenja najkasnije do 17 h, 08.04.2021. godine.

Elektronska prijava