Prijava ispita za aprilski ispitni rok realizovaće se od 14.04. do 16.04.2021. godine. Ispiti će se prijavljivati preko eStudent portala kojem se može pristupiti preko linka https://student.pravnifakultet.rs ili klikom na baner “eStudent” na sajtu Fakulteta.

Uputsvo

Svi studenti u okviru svog naloga imaju eNovčanik sa jedinstvenim pozivom na broj koji će koristiti prilikom svih uplata (školarina, prijava ispita, promena termina ispita, itd.). Jedinstveni poziv na broj možete videti na svom nalogu u odeljku UPLATE/ŠKOLARINE (primer elektronske uplatnice).

Studenti koji plaćaju prijavu ispita moraju imati raspoloživa sredstva na eNovčaniku pre nego što izvrše prijavu ispita. Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije jedan dan pred početak prijave ispita, kako ne bi dolazilo do situacije da sredstva nisu proknjižena.

Instrukcije za uplatu

Primalac: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Bul. maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd
Svrha uplate: Prijava ispita
Model: 97
Poziv na broj: videti na eStudent portalu
Iznos: po izboru, ali je bitno da bude tačan ili veći od iznosa koji vam je potreban za prijavu ispita (voditi računa o srednjem kursu NBS i o tome da banka kurs računa sa četiri decimale npr. 117,1234 din.)
Račun primaoca: 160-322641-19

Način prijave ispita:

Kada student pristupi prijavi ispita dobija spisak ispita koje može da prijavi. Student označava ispite koje želi da polaže i prijavljuje ih. Student prilikom prijave ispita može da bira termin polaganja ispita kao i ispitivača.

Napomena: Uslov za prijavu ispita su izmirene finansijske obaveze prema Fakultetu koje su dospele na naplatu u skladu sa predračunom i planom otplate koji su generisani prilikom upisa kao i regulisan status za školsku godinu 2020/21.