Pozivamo vas da budete deo našeg tima i učestvujete u pružanju podrške deci iz ranjivih grupa u okviru projekta ”THE EQUALIZER – SRBIJA”.
 
Zadatak volontera/ki biće rad sa decom i podrška u učenju i izvršavanju domaćih zadataka, kao i  razvijanje zdravih životnih navika kroz učestvovanje  u sportskim aktivnostima, radionicama za unapređenje zdravih stilova života i prevenciju rizičnih ponašanja.

Više o uslovima poziva za volontere/ke pročitajte na:

https://ideje.rs/poziv-volonterima-za-pruzanje-podrske