PRELIMINARNI POZIV STUDENTIMA III i IV GODINE OSNOVNIH STUDIJA I STUDENTIMA MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA da se prijave za učešće u projektu koji Pravni fakultet Union u Beogradu sprovodi u saradnji sa New School, New York, USA

Šta i kako?

Pravni fakultet Univerziteta Union i New School, New York su u saradnji razvili program obuke čiji je cilj da studenti steknu veštine istraživanja i pisanja na engleskom jeziku, kao i veštinu da komplikovan pravnički jezik predstave na građanima lako razumljiv način.

Naši studenti i studenti iz Amerike će raditi zajedno, u mešovitim grupama, na konkretnim problemima u vezi s pravnim pitanjima ili pitanjima javne politike o kojima građani nemaju dovoljno informacija. S tim u vezi oni će primeniti veštine istraživanja, pisanja i pojednostavljivanja informacija za građane, kako bi građani mogli lakše da ostvare svoja prava.

Pored naših i nastavnika New School predavači će biti stručnjaci iz Srbije i Amerike – praktičari u oblasti informisanja i zaštite ljudskih prava i aktivisti, sa kojima će studenti moći da diskutuju o slučajevima iz prakse.

Precizan plan rada će biti naknadno objavljen posle Nove godine.

Sertifikat

Svi studenti koji završe obuku i uspešno izvrše zadatke u saradnji s kolegama iz Amerike će dobiti sertifikat o učešću na projektu i stečenim veštinama.

Kada?

Obuka će se realizovati u toku drugog semestra. Časovi će se održavati četvrtkom od 18h, do kraja prolećnog semestra.

Prijave?

Ako ste zainteresovani, možete se javiti doc. dr Aleksi Radonjiću na aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs, ili prof. dr Jeleni Jerinić na jelena.jerinic@pravnifakultet.rs. Proces selekcije će biti sproveden nakon novogodišnjih praznika.