Studenti IV godine i apsolventi se mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) za praksu kod advokata, javnog beležnika, javnog izvršitelja, u Gradskom javnom pravobranilaštvu i kod Zaštitnika građana (prednost imaju studenti koji su pohađali pravne klinike) za period od 1. do 12. marta 2021. godine.

Rok za prijavu je 24. februar 2021. godine.

Praksa traje deset radnih dana (po dogovoru sa realizatorom prakse), a po obavljenoj praksi se dobija sertifikat.

U prijavi treba navesti ime, prezime, broj indeksa i željenu praksu (eventulano – opštinu prebivališta/boravišta u Beogradu radi podesnijeg izbora kancelarije).