Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, Zaštitnika građana, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili u sudu (samo u II ciklusu, u: Prvom osnovnom, Drugom osnovnom, u građanskom/ krivičnom odeljenju, Privrednom sudu) prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno Krivično pravo (Opšti i/ili Posebni deo), GPP, KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda) dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 21. 10. 2019. god. za I ciklus prakse, odnosno do 18.11. 2019. godine za II ciklus.

Ciklusi:

  • I: od 28. 10. do 8. 11. 2019. godine
  • II: od 25. 11. do 6. decembra 2019. godine

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.