Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, Zaštitnika građana, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili u sudu (u: Višem sudu, Prvom osnovnom, Drugom osnovnom, u građanskom/ krivičnom odeljenju, Prekršajnom sudu, Privrednom sudu) prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno Krivično pravo (Opšti i/ili Posebni deo), GPP, KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 1. marta 2020. god.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.