Studenti IV godine i apsolventi se mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) za praksu kod advokata, javnog beležnika, javnog izvršitelja, u Gradskom pravobranilaštvu, kod Zaštitnika građana (prednost imaju studenti koji su pohađali pravne klinike) i Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja za period od 29. 11. do 10. 12. 2021. godine.

U isto vreme bi trebalo da bude organizovana praksa u sudovima (čekaju se odobrenja predsednika sudova): Prvom, Drugom, Trećem osnovnom sudu i Višem sudu u Beogradu, kao i u Prekršajnom sudu i u Privrednom sudu u Beogradu.

Rok za prijavu je 21. novembar 2021. godine.

Praksa traje deset radnih dana (po dogovoru sa realizatorom prakse), a po obavljenoj praksi se dobija sertifikat.

U prijavi treba navesti ime, prezime, broj indeksa i željenu praksu (eventulano – opštinu prebivališta/boravišta u Beogradu radi podesnijeg izbora kancelarije; ako je izbor neki od sudova opšte nadležnosti treba navesti građansko, odnosno krivično odeljenje).