Zainteresovani studeni IV godine i apsolventi mogu se prijaviti za praksu u sudu od 29. 3. do 9. 4. 2021. godine (u Prvom, Drugom, Trećem osnovnom sudu u Beogradu, Višem sudu u Begradu i Privrednom sudu) prof. dr Slađani Jovanović na sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs.

U prijavi treba navesti ime, prezime, broj indeksa i željenu praksu (koji sud, krivično ili građansko odeljenje).

Rok za prijavu: za Viši sud do 11. 3. 2021, a za ostale do 23. 3. 2021. godine (prijavljeni će blagovremeno biti obavešteni putem mejla o vremenu polaska na praksu i osobi kojoj treba da se jave).