Praksa u Prekršajnom sudu u Beogradu od 11. do 22. jula 2016. godine

Praksa počinje 11. jula u 10.00h. Skup je ispred zgrade Suda (Ustanička 14) u 9. 50h. U 10.00h počinje predavanje predsednika Suda, g. Milana Marinovića, a potom će biti dogovoreni detalji u vezi sa obavljanjem prakse.