Zainteresovani studenti II, III, IV godine i apsolventi mogu se prijaviti do 18. 11. 2016. godine prof. dr Slađani Jovanović na: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs za praksu kod privatnog izvršitelja, javnog beležnika ili advokata u periodu od 28. 11. 2016. do 9. 12. 2016. godine.
U prijavi navesti: ime, prezime, broj indeksa, godinu studija i željenu praksu.