U toku letnjeg semestra (od sredine februara do početka juna 2020. godine), Fakultet će u saradnji sa Zamirom Đabarovom, američkom advokaticom i saradnicom ABA (Američke advokatske komore) organizovati seminar posvećen tzv. strateškim tužbama protiv učešća javnosti (eng. Poziv za studente i studentkinje: Seminar o strateškim postupcima protiv učešća javnosti (SLAPPs) u toku letnjeg semestra). U prilogu se nalaze detaljnije informacije o seminaru na engleskom jeziku.

Seminar je namenjen zainteresovanim studentima i studentkinjama III i IV godine osnovnih studija i studentima i studentkinjama master studija.

Seminar će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta, a od studenata se očekuje da pored toga posvete 5-10 sati nedeljno istraživanju SLAPP slučajeva. Predavanja i diskusija u okviru seminara odvijaće se na engleskom jeziku.
Pohađanje seminara biće vrednovano u okviru predispitnih obaveza za predmet Upravno pravo na osnovnim studijama i relevantnim predmetima na master studijama i biće evidentiran u dodatku diplome.

U okviru seminara, studenti će imati priliku da pohađaju predavanja o: međunarodnim i domaćim propisima u vezi sa učešćem javnosti, SLAPP tužbama i pravnim okvirom koji ih omogućava, globalnim trendovima u vezi sa ovim tužbama i odgovorima država na njih. Pored toga, studenti će imati priliku da uz nadzor predavačica – gđe Đabarove i prof. Jelene Jerinić, sa našeg fakulteta, učestvuju u istraživanju SLAPP slučajeva protiv novinara, aktivista za zaštitu životne sredine i drugih u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Konačni rezultat seminara biće zajednički istraživački rad na engleskom jeziku posvećen ovim temama.

Pozivamo sve zainteresovane studente da do subote, 15. februara 2020. godine dostave svoje prijave mejlom prof. Jerinić, uključujući i kratak pasus na engleskom jeziku o motivaciji za učešće na seminaru (jelena.jerinic@pravnifakultet.rs).

Call for Students