OTP Banka poziva zainteresovane studente/kinje da se prijave za praksu u pravnoj službi (koja podrazumeva i saradnju sa eksternim advokatima angažovanim od strane banke, kako bi se upoznali procesi kao što su: sastavljanje primopredajnog zapisnika, dostava pristigle poste advokatima, izveštaji advokata…, a kroz sudske i administrativne postupke protiv banke upoznaće se sa procesima kao što su: prijem i formiranje predmeta, prikupljanje dokumentacije za tužbu, a uz tu praksu će dobiti saznanje koja dokumentacija i zašto je neophodna za ovu vrstu tužbenih zahteva, kako izgleda praćenje procesa i kako izgleda postupak u slučaju gubitka spora).

Praksa podrazumeva puno radno vreme od ponedeljka do petka, angažovanje na minimum mesec dana i nije plaćena, a započinje po dogovoru sa koordinatorom za praksu u banci (primljene prijave se prosleđuju banci, kandidati se zovu na razgovor i vrši se odabir najboljih).

Zainteresovani se mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović na sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs do 25. januara 2020. (poslati svoj CV).