Poštovana/i,

Obaveštavamo Vas da Misija OEBS-a u Srbiji organizuje seminar o tranzicionoj pravdi namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija civilnog društva. Cilj predmetnog seminara je podizanje svesti kod mladih o sudski utvrđenim činjenicama o oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije, kako pred nacionalnim sudovima, sudovima u zemljama u regionu, te međunarodnim sudovima.

U tom smislu, seminar na temu „Suočavanje sa prošlošću: uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i relevantnu praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog suda pravde (MSP)“, biće organizovan u periodu 21 – 23. decembar 2021. godine.  S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji, a iz razloga očuvanja zdravlja i sigurnosti, predmetni seminar biće održan elektronskim putem (onlajn).

Poziv