Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se overa letnjeg semestra vršiti od 5. do 10. juna 2019. godine u terminu od 12h do 18h.

Uslov za overu semestra i izlazak na ispit u junskom roku su ispunjeni uslovi u skladu sa ugovorom o studiranju.