Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma i predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava održanog 18.12.2019. godine.

Rezultati (kolokvijuma) – Osnovi građanskog i privrednog prava (18.12.2019.)