Kao i svake godine, Pravni fakultet Univerziteta Union nagradio je najbolje studente III i IV godine studija stipendijom u vidu potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja školarine za školsku 2016/17. godinu. Nagrađeni su:

  • I Luna Dukić, student III godine, broj indeksa: 071/2014, sa prosečnom ocenom 9,94 i položenih 16 ispita, oslobađa se u potpunosti od obaveze plaćanja školarine u školskoj 2016/2017. godini.
  • II Marko Petrović, student III godine, broj indeksa: 015/2014, sa prosečnom ocenom 9,71 i položenih 17 ispita, oslobađa se ½ troškova od ukupnog iznosa školarine u školskoj 2016/2017. godini.
  • III Mina Simović, studentkinja III godine, broj indeksa: 036/2014, sa prosečnom ocenom 9,31 i položenih 16 ispita, oslobađa se ½ troškova od ukupnog iznosa školarine u školskoj 2016/2017. godini.
  • IV Tomić Đorđe, student IV godine, broj indeksa: 006/2013, sa prosečnom ocenom 9,00 i položenih 24 ispita, oslobađa se se u potpunosti od obaveze plaćanja školarine u školskoj 2016/2017. godini.

Odluka