Predavanja iz predmeta Italijanski jezik zakazana za 22.11.2021. godine neće se održati. Termin nadoknade biće utvrđen u skladu sa dogovorom između predmetnog nastavnika i studenata.