Obaveštavaju se studentkinje i studenti koji su prijavili ispite kod prof. dr Violete Beširević 26.06. i 29.06.2020. da se usled neodložnih razloga ispiti previđeni u tim terminima odlažu za 3.07. 2020. sa početkom u 10.00. časova.