Drage studentkinje i studenti,

cilj Fakulteta je da u privremeno otežanim okolnostima omogući odvijanje nastave najboljeg mogućeg kvaliteta ali i da na prvom mestu zaštiti zdravlje studenata i zaposlenih.

Početkom naredne sedmice obavestićemo vas o koracima koji se razmatraju, a vezani su za mogućnost održavanja nastave putem interneta ili na drugi odgovarajući način, što znači da će studenti nastavu moći da prate i od kuće. Uputstvo za praćenje nastave biće blagovremeno poslato, kao i informacije kada i koji predmeti će biti raspoloživi onlajn. Zato vas molimo da redovno pratite obaveštenja koja se objavljuju.

U periodu u kome nastava bude izvođena na ovakav, prilagođeni, način studentima se neće obračunavati poeni za predispitne obaveze.

U sedmici koja je pred nama sve stručne službe Fakulteta radiće prema ustaljenom radnom vremenu, a prostorije Fakulteta biće održavane u skladu sa uputstvima nadležnih institucija.

Podsećamo da je Fakultet u skladu sa zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcije preduzeo sve potrebne mere i obezbedio dovoljne količine sredstava za dezinfekciju.

Uprava fakulteta će svakodnevno pratiti novonastalu situaciju i obaveštavati vas o preporukama koje izdaju zvanični državni organi.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili informaciju, molimo vas da se obratite dekanu, prodekanicama ili sekretarki Fakulteta.

Uprava Fakulteta