Poštovane studentkinje i studenti,

sutra 14. jula ispiti će biti organizovani na sledeći način:

Kompanijsko pravo – Srednja sala u 9.00
Statusno privredno pravo – Srednja sala u 9.00
Privredno ugovorno pravo – Srednja sala u 10.30
Trgovinsko pravo – Srednja sala u 10.30
Međunarodno privredno pravo – Srednja sala u 12.00

Radno pravo – Učionica br. 4 u 9.00

Porodično pravo – Učionica br. 4 u 11.00

Stečajno pravo – Učionica br.4 u 12.00
Posebni građanski postupci – u 12.00
Pravosudno organizaciono pravo – u 12.00

Pravna informatika – Učionica br.3 u 10.00
Intelektualna svojina – Učionica br.3 u 12.00