Poštovane studentkinje i studenti,

usled pandemije virusa COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja produžatak apsolventskog staža vršiće se elektronskim putem i trajaće do 25.03.2020. godine. Studenti mogu popunjene elektronske prijave slati tokom celog dana.

Za produžetak apsolventskog staža potrebno je dostaviti sledeće:

  • popunjen elektronski ŠV obrazac (preuzeti ovde);
  • uplatnicu za školarinu (slikati i poslati u okviru email ili uraditi screenshoot).

Studenti kojima je ostalo manje od tri ispita do kraja studija mogu produžiti apsolventski staž uz sledeće uslove:

  • popuniti elektronski formular za studente koji imaju manje od tri ispita do kraja fakulteta (preuzeti ovde);
  • popuniti elektronski ŠV obrazac (preuzeti ovde).

Popunjene elektronske obrasce i primerak uplatnice poslati na e-mail studentska.sluzba@pravnifakultet.rs

Prilikom produžetka apsolventskog staža potrebno je izmiriti i dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Prilikom uplata školarine kao i svih drugih uplata potrebno je da se kao poziv na broj stavi jedinstveni poziv na broj studenta. Svoj jedinstveni poziv na broj možete videti na eStudent portalu u odeljku Školarine/Uplate.

U slučaju da imate bilo kakvih tehničkih problema oko popunjavanja elektronskih obrazaca možete kontaktirati Marka Cenića na e-mail marko.cenic@pravnifakultet.rs ili telefonom na 060/077-8-114.

Ako kojim slučajem niste u mogućnosti da izmirite celokupan iznos potreban za produžetak apsolventskog staža takođe možete kontaktirati Marka Cenića na iznad navedene načine kako bi definisali plan otplate.