Obaveštavaju se studenti da radi dogovora i zakazivanja besplatnog testiranja na COVID19 zbog ulaska u Republiku Srbiju, studenti sa teritorije BIH (Republike Srpske) mogu da se jave Radmili Pejić na e-mail: r.pejic@mnrvoid.vladars.net

Studenti dostavljaju sledeće podatke: ime i prezime, matični broj, broj indeksa i e-mail visokoškolske ustanove.

Studenti su u obavezi da tražene podatke dostavljaju i Fakultetu, radi evidencije, na e-mail: zlatan.stojanovic@pravnifakultet.rs

Testiranje na COVID19 moći će da obave samo studenti koji budu imali obaveze na visokoškolskim ustanovama tokom maja meseca (praktična blok nastava ili ispitni rok). Na testiranje studenti će dolaziti sa e-mail porukom koju treba da dobiju od visokoškolske ustanove, u kojoj se navode njihove obaveze u maju. Sa negativnim rezultatom testa studenti će imati rok od 72 sata da uđu Republiku Srbiju bez obaveze boravka u karantinu.

Imena studenata koji budu dolazili u Republiku Srbije biće na listi Vladine komisije za davanje dozvola za ulazak u Srbiju i u evidenciji Fakulteta.

Uprava Fakulteta