Poštovane studentkinje i studenti,
sutra, 10. jula, ispiti će biti organizovani na sledeći način:

 • Osnove bankarskog i berzanskog prava – Velika sala u 9.00
 • Bankarsko pravo – Velika sala u 9.00
 • Berzansko pravo – Velika sala u 9.00
 • Kompanijsko pravo – Velika sala u 11.00
 • Sportsko pravo – Velika sala u 12.00

 • Ljudska prava – Učionica br. 4 u 9.00
 • Pravo medija – Učionica br. 4 u 11.00
 • Antidiskriminaciono pravo – Učionica br. 4 u 11.00

 • Radno pravo – Kompjuterska sala u 9.00
 • Porodično pravo – Kompjuterska sala u 11.00
 • Ostali predmeti osim GPP-a – Kompjuterska sala u 12.00

 • Upravno pravo – Učionica br. 2 u 10.00
 • Ustavno pravo – Učionica br. 2 u 13.00

 • Svojinsko pravo – Srednja sala u 13.00