Drage studentkinje i studenti,

imajući u vidu zabrinutost koju su iskazali pojedini studenti, obaveštavamo vas da je od proglašenja vanrednog stanja Fakultet u svemu postupao isključivo u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Odluka o načinu realizovanja aprilskog ispitnog roka doneta je u skladu sa Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00433/2020-06 od 16. marta 2020. godine i na osnovu zvanične komunikacije sa predsednicom Konferencije univerziteta Srbije.

Ukoliko Fakultet od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bude dobio zvaničnu odluku kojom se ovaj stav menja, Fakultet će, kao što je to i uvek do sada bio slučaj, postupiti u skladu sa takvom odlukom, a sve vas o tome blagovremeno obavestiti.

Uprava Fakulteta