Vežbe iz predmeta Međunarodno javno pravo planirane za 01.12.2021. godine održaće se isključivo online.