Poštovane studentkinje i studenti,
sutra 15. jula ispiti će biti organizovani na sledeći način:

Pravna informatika – Velika sala u 9.00
Intelektualna svojina – Velika sala u 10.30

Krivično pravo – opšti deo – Srednja sala u 9.30
Krivično pravo – posebni deo – Srednja sala u 9.30
Prekršajno pravo – Srednja sala u 9.30

Međunarodno privatno pravo – Učionica br. 3. u 10.00
Međunarodno privredno pravo – Učionica br. 3. u 10.00
Osnovi građanskog i privrednog prava – Učionica br. 3. u 10.00

Krivično procesno pravo – Srednja sala u 12.00
Kriminologija sa penologijom – Srednja sala u 12.00

Osnovi građanskog i privrednog prava – Velika sala u 12.00
Svojinsko pravo – Velika sala u 13.00
Medicinsko pravo – Velika sala u 13.00


Arbitražno pravo – Učionica br.1 u 13.00
Međunarodno privatno pravo – Učionica br.1 u 13.00
Trgovinsko pravo – Učionica br.1 u 15.30
Obligaciono pravo – Učionica br.1 u 16.30

Ljudska prava – Učionica br. 2 u 17.00
Pravo medija – Učionica br. 2 u 17.00
Antidiskriminaciono pravo – Učionica br. 2 u 17.00