Kolokvijum iz Poreskog prava će se održati 14. decembra u 11h u prostorijama fakulteta. Trajanje kolokvijuma je 1h.  Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo koje obuhvata ispitna pitanja 1-25.