Kolokvijum iz Kriminologije sa penologijom će se održati 20. 12. 2021. na prvom času predavanja.

Za studente koji su se obratili molbom da se održi ranije, održaće se 13. 12. sa početkom u 10.45 h (učionica 3).

Oblasti: viktimologija i izvršenje kazne zatvora i ostalih sankcija i mera (pogledajte materijal sa strana predmeta i pitanja koja se nalaze na kraju svake prezentacije)