Ispti zakazani za 22. 11. 2019. godine kod prof. dr Slađane Jovanović održaće se 25. 11. 2019. godine i to: Krivično pravo i Prekršajno pravo od 14.00 h, a Krivično procesno pravo i Kriminologija s penologijom od 15.00 h.