Poštovane koleginice i kolege,

zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je na internet stranici naučnog časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu „Pravni zapisi“ dostupan novi broj.

Broj 1/2015 dostupan je na linku http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi/7-about/2385-pravni-zapisi-1-2015.html

SADRŽAJ

ČLANCI

PRAVNE AKTUELNOSTI

Vladimir V. Vodinelić, Zabrana plagiranja i pravo citiranja u nauci
Aleksandra Pavićević, Sadržina i svrsishodnost realnog duga

PRIKAZI

Violeta Beširević, Put bez povratka? Od nacionalne države do globalnog konstitucionalizma: Lidija R. Basta Fleiner i Tanasije Marinković (Eds.), Key Developments in Constitutionalism andConstitutional Law, Eleven International Publishing, The Hague 2014, 278 pages

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Dospelost kamate na iznos otpremnine koju zaposleni treba da vrati (Komentar presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5850/12 od 30.1.2015. godine)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2014, priredila Ljiljana Prljinčević