Poštovane koleginice i kolege,

Rezultati prvog kolokvijuma iz Naslednog prava su objavljeni na strani predmeta.