Poštovane koleginice i kolege,

rezultati kolokvijuma su objavljeni na stranici predmeta.