Poštovane koleginice i kolege,

zbog obeležavanja Dana državnosti, prvi čas predavanja na predmetu Međunarodno privatno pravo je u ponedeljak 24.02.2020. god. U prilogu su opšte informacije o nastavi na predmetu i orijentacioni plan predavanja.

Planirana su dva kolokvijuma: 30.03.2020. i 21.05.2020.

Opšte informacije
Plan predavanja

doc. dr Slobodan Vukadinović i doc. dr Katarina Jovičić