Obaveštavaju se studentkinje i studenti svih godina studija da će se na Fakultetu održavati seminar Pisanje pravnih akata.

Predavanja na seminaru će, pored nastavnika Fakulteta, držati sudije i advokati. Pravo da pohađaju seminar imaju studenti svih godina studija.

Raspored predavanja u zimskom semestru

Zimski semestar

  • četvrtak (17.00 – 17.45), velika sala
    PISANJE PRAVNIH AKATA GRAĐANSKIM STVARIMA – Prvi čas održaće se 31.10.2019. godine
  • četvrtak (18.00 – 18.45), velika sala
    PISANJE PRAVNIH AKATA U KRIVIČNOM PRAVU – Prvi čas održaće se 7.11.2019. godine