Konsultacije kod prof. dr Milene Trgovčević-Prokić za predmete Građansko procesno pravo, Posebni građanski postupci i Pravosudno organizaciono pravo održaće se u četvrtak, 2. jula 2020. godine od 11.30 časova.