Konsultacije će se u četvrtak, 13.10. održati u periodu od 11 do 12h u kabinetu br. V