Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Republici Srbiji da učestvuju u konkursu za najbolji esej na temu:

 

MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću

 

Propozicije takmičenja:

 

 • Radove dužine od 5.000 do 10.000 znakova (1,5 – 3 stranice teksta, format A4, font Times New Roman 12pt, jednostruki prored) treba u elektronskoj formi dostaviti na e-mailadresu: sarajevo-outreach@un.org
 • Radovi trebaju sadržati ime i prezime autora, kontakt telefon, godina studija, naziv i adresu fakulteta/univerziteta.
 • Krajnji rok za dostavljanje radova je 18.11.2016. godine u 17:00 sati.
 • Žiri sastavljen od predstavnika Outreach programa, Sudskih veća, Tužilaštva i Sekretarijata MKSJ će odabrati najbolje radove, a imena pobednika takmičenja biće objavljena na vebsajtu MKSJ.
 •   Autorima tri najbolja rada bit će dodijeljene sledeće nagrade:
  • Prenosivi računar ACER Aspire V3-572G-303X – NOT09122, (prva nagrada)
  •  Tablet Asus ZenPad 10 – Z300CG-1L035A (druga nagrada)
  •  Fotoaparat CANON Ixus 170 (Black) (treća nagrada)

  Proglašenje pobedničkih radova biće objavljeno 09.12.2016, a nagrade će studentima uručiti predstavnik Sekretarijata MKSJ u BiH do 23.12.2016. godine.
  Nepotpuni radovi neće biti uzeti u razmatranje.
  Učestvovanjem na konkursu učesnici prenose na organizatora pravo objavljivanja, štampanja ili drugog načina upotrebe dela u neograničenom broju primeraka, te daju pristanak da se njihovi lični podaci objave bez ograničenja.

  Kontakti za dodatne informacije:

  Outreach program MKSJ u Bosni i Hercegovini

   

  U Hagu, 10.10.2016. godine.