Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Udruženjem Pravnik i Fondom za humanitarno pravo Kosovo objavljuje konkurs za upis četvrte generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu od 16. do 23. oktobra 2015. godine.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završne godine, studenti poslediplomskih studija, članovi podmladaka političkih partija i aktivisti organizacija civilnog društva iz Srbije Bosne I Hercegovine, Crne gore, Kosova i Hrvatske.

Sve relevantne informacije možete preuzeti preko linka

Konkurs je otvoren do 10. septembra 2015. godine.