Poštovane koleginice i kolege,
 
izašao je konkurs za odlazak dva studenta osnovnih i master studija i jednog studenta doktoriskih studija na Pravni fakultet Univerziteta u Minsteru, Nemačka  u letnjem semestru u okviru Erasmus programa. Konkurs je dostupan na linku Univerziteta Union 

http://union.edu.rs/munster-odlazna-mobilnost-studenti/

 
Rok za prijavu je 1.decembar 2021.