Fondacija „Lazar Vrkatić“ iz Novog Sada raspisala je konkurs za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

Osnovna tema za 2020. godinu glasi „Mediji i moć“
– Na dan takmičenja biće objavljena uža tema
– Vreme pisanja eseja je 150 minuta, a minimum je 500 reči

Prijave na konkurs se primaju do 01. 03. 2020. godine
– Formular za prijavu se može preuzeti sa stranica Fondacije “Lazar Vrkatić”

Takmičenje će biti održano 07. 03. 2020. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, doc. dr Radivoje Jovović, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić, pregledaće radove i proglasiti tri najbolja rada čiji autori će dobiti priznanja i nagrade:

  • I nagrada 50.000,oo dinara
  • II nagrada 30.000,oo dinara
  • III nagrada 20.000,oo dinara

Rezultati takmičenja biće objavljeni 30. 03. 2019. godine na stranicama Fondacije “Lazar Vrkatić” –www.lazarvrkatic.org