Počev od junskog ispitnog roka (tj. od 15.06.2020.) studenti mogu polagati kod doc. dr Slobodana Vukadinovića ispite na predmetima:
  • Međunarodno privatno pravo
  • Međunarodno privredno pravo
  • Osnovi građanskog i privrednog prava