III Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu (Bulevar Mihajla Pupina 16) bi angažovalo kao pripravnike-volontere diplomirane studente sa našeg fakulteta.

Zainteresovani mogu poslati svoj CV prof. dr Slađani Jovanović sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs do 1. oktobra 2017. godine.