Dr Goran Ilić, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, zamenik Republičkog javnog tužioca i Poverenik za samostalnost, održaće 1. 4. 2021. godine u terminu predavanja iz Krivičnog procesnog prava (od 12 h do 13. 40 h) online predavanje na temu  „Predistražni postupak i istraga“.