Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u partnerstvu sa Timom Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji,  Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Nacionalnim konventom za Evropsku uniju, organizuje „Forum ljudskih prava – Srbija u 2021. godini“. 

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u radu Foruma, koji za cilj ima prikaz ključnih rezultata i izazova u zaštiti ljudskih prava u Republici Srbiji u 2021. godini.

U prilogu obaveštenja nalazi se Nacrt agende, pozivno pismo i obrazac o obliku učešća.

Pozivno pismo
Agenda
Obrazac o obliku učešća