U četvrtak, 30.06.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u srednjoj sali Fakulteta, održaće se svečanost povodom dodele sertifikata “Paragraf Lex” studentima koji su u akademskoj 2015/16 sa uspehom završili obuku za rad u elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.